Wetsvoorstel aangenomen: Elk kind kan voortaan mee op schoolreis

Stoer schoolreisje? Melden bij het NMM!

De Tweede Kamer heeft gisteren een wetsvoorstel aangenomen waarin wordt geregeld dat scholen geen leerlingen mogen uitsluiten van een schoolreisje of buitenslandse reis als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen.

Het wetsvoorstel is geschreven door de kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP). In de praktijk blijkt de vrijwillige ouderbijdrage te veel sociale druk op te leveren bij ouders die dit niet of nauwelijks kunnen betalen.
Ook is het vaak zo dat scholen met een hoge ouder bijdragen vaak leerlingen hebben met relatief rijke ouders. Op die scholen is het verschil tussen hen en ouders die de bijdrage niet kunnen betalen nog veel groter, dus ook de drempel om mee te kunnen gaan.

 

Volgens de wet mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Met de nieuwe wet worden scholen verplicht expliciet in de schoolgids te vermelden dat leerlingen van wie de ouders de bijdrage niet kunnen betalen, toch nee kunnen op schoolreisje of een buitenlandse reis.

De wet maakt een einde aan de onacceptabele situatie dat kinderen konden worden uitgesloten van deelname aan een schoolreisje. De Eerste Kamer moet de wet overigens ook nog aannemen.

Bron: NOS.nl

Foto: Kinderen op schoolreisje bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. (Copyright: NMM)