Week van de Klassieken 2020 in september, met grotendeels online programma

Persfoto Week van de klassieken 2020_liggend met tekst.jpg
De Week van de Klassieken is dit jaar anders dan anders: van 3-13 september in plaats van in het voorjaar, en met een grotendeels online programma. Dat bestaat uit lezingen, workshops en symposia via livestreams, een mini-tentoonstelling in Amsterdam, toneel en een Groningse stadswandeling. Alles draait om het centrale thema ‘Controverse - gebruik en misbruik van de Klassieke Wereld in het heden’. De Grieks-Romeinse wereld is vanaf de Renaissance voor verschillende doelen gebruikt door kunstenaars, musea, commercie, en door politici die naar ‘de klassieken’ verwijzen in hun betoog. Die ‘receptie’ van de oudheid zegt altijd meer over de wereld en tijd waarin die plaatsvindt dan over de oudheid zelf. Dat betekent ook dat receptie van de oudheid controversieel kan zijn. Immers, welk doel is ermee gemoeid? Op welke manieren en waarvoor wordt het beeld van de oudheid door uiteenlopende partijen gebruikt, of erger nog: misbruikt? Hoe dat vandaag de dag gebeurt onderzoeken Tom Buijtendorp, Anton van Hooff en Daan Nijssen in ‘Controverses’, het themaboekje van de Week van de Klassieken (uitgeverij Omniboek,€3,99). Kijk voor meer informatie over alle activiteiten en aanmelden op www.weekvandeklassieken.nl.
 
 In het Leidse Rijksmuseum van Oudheden zijn de activiteiten dit jaar uitsluitend (gratis) via livestreams te volgen. De Week van de Klassieken opent hier op 3 september met de livestream presentatie van het themaboekje en lezingen over ’controverses’ door de auteurs. Nieuwe controversiële theorieën omtrent het Atheense Parthenon komen aan bod tijdens de National Geographic-lezingenavond op zondag 6 september. In samenwerking met de Universiteit Leiden is er vanuit het museum op woensdag 9 september een avondsymposium over nieuw onderzoek naar oud-Grieks, voor leek, liefhebber en kenner. De Dies Latinus staat als vanouds geheel in het teken van de oude wereldtaal Latijn, met live streams van lezingen en een workshop op 10 september. Ook de jaarlijkse Zenobia-lezing (in samenwerking met de Stichting Zenobia) en Homerus-lezing van het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) in Leiden zijn dit jaar online bij te wonen. Zo spreekt David Rijser op donderdag 10 september over de verhaal- en beeldtradities van de Westerse en Arabische cultuur die allebei op eigen manier uit de Klassieke Wereld putten. De Homerus-lezing op 12 september wordt dit jaar gegeven door Marita Mathijsen. Zij spreekt over hoe het Latijn verdween uit de geleerde wereld in Nederland, onder de titel ‘Krimp in het Latijn’.
 
Het Allard Pierson in Amsterdam gaat in op controverses bij culturele vernieuwingen met de mini-expositie: ‘Religieuze controverse en vernieuwing van Rome tot Amsterdam’. Daarin zijn enkele topstukken uit de rijke erfgoedcollecties van de UvA te zien. Zowel het antieke Rome als het Amsterdam van de zestiende en zeventiende eeuw waren religieuze smeltkroezen. Broeihaarden van culturele vernieuwing leidden soms tot stabiele versmeltingen, maar konden ook uitmonden in harde controverse, afwijzing en geweld. De komst van nieuwe goden, predikers en verlossers stelden zowel Romeinen als Amsterdammers voor moeilijke keuzes.
 
Bij Tresoar in Leeuwarden zijn er drie avondlezingen, bij te wonen door maximaal 25 personen en te volgen via livestreams. Op 7 september spreekt classicus Gerard Boter over ‘De Stoa: een controversiële filosofie’. In samenwerking met het Filosofiecafé is er bij Tresoar op 8 september een lezing van schrijver en filosoof Coen Simon: ‘Pleidooi tegen het enthousiasme’. De retorica, de macht van het woord, is sinds de klassieke oudheid ingezet om een overtuiging kracht bij te zetten, maar wat gebeurt er als er achter de retorische middelen geen waarachtige overtuiging meer schuilgaat? Op 11 september is er een lezing van classica en journalist Rosa van Gool over de jarenlange strubbelingen tussen Griekenland en Noord-Macedonië over herkomst van de geschiedenis van Alexander de Grote.
 
Vanwege de niet te voorspellen ontwikkelingen rond COVID-19, zijn de fysiek bij te wonen programma-onderdelen onder voorbehoud.
De Week van de Klassieken wordt georganiseerd door het Rijksmuseum van Oudheden, Tresoar, het Allard Pierson, Athenaeum Boekhandel, het Nederlands Klassiek Verbond en Addisco Onderwijs. De Week wordt mede mogelijk gemaakt door Labrys Reizen, Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep en Uitgeverij Ambo | Anthos, Omniboek. Mediapartner is National Geographic Historia.
 
De Week komt tot stand dankzij bijdragen van Uitgeverij Hermaion, Lampas, de Vereniging Classici Nederland, Vereniging Vrienden van het Gymnasium, Hereditas Nexus e.a.
Week van de Klassieken, 3 t/m 13 september 2020 www.weekvandeklassieken.nl
Twitter @WeekKlassieken
Facebook Week van de Klassieken