Tumult

Beschrijving organisatie

Zoek je concreet lesmateriaal voor het leergebied Kunst en Cultuur in de onderbouw? Of ben je CKV docent en zoek je een activerende methode? Met de kunstabonnementen van Tumult maken leerlingen op een laagdrempelige manier kennis met kunst en cultuur. Daarbij staan de eigen ervaringen en het leren van creatieve vaardigheden (kijken en maken) centraal. Want creativiteit is een belangrijke vaardigheid voor de 21e eeuw!

Tumult Maak het!

Kunst en cultuur in de onderbouw

Tumult Maak het! koppelt praktische opdrachten voor de kunstvakken aan een algemene oriëntatie op kunst en cultuur. Het lesmateriaal biedt zo een kapstok om het leergebied Kunst en Cultuur concreet in te vullen.

Tumult Kunst!?

CKV voor 3-4vmbo

Met Tumult Kunst!? ontdekken leerlingen de wereld van kunst en cultuur. De eigen ervaringen staan daarbij centraal. De opdrachten zijn afwisselend en vaak praktisch en daarmee zeer geschikt voor de doelgroep.

Adres: 
Timorplein 37
1094 CC
Amsterdam

Contact: