Samen werken aan cultuur voor iedereen, LKCA heeft jullie steun nodig

Logo LKCA.JPG

Het advies van de Raad voor Cultuur was voor LKCA maar ook voor ons werkveld een onaangename verassing. De vele reacties op social media, telefoontjes, appjes en mailtjes die wij ontvingen, getuigen ervan dat wij niet als enigen overvallen werden door het negatieve advies over LKCA. Die steun doet ons enorm goed! Het sterkt ons in de overtuiging dat we samen goed op weg zijn om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en dat onze rol om dat mogelijk te maken wordt gewaardeerd.

Je kunt ons nog meer helpen. Dien namens je organisatie of op persoonlijke titel een steunverklaring in (via onderstaande link).

Reactie op advies
Gelukkig hebben we de kans om uiterlijk voor 24 juni naar de minister op het advies te reageren. Zij stuurt de informatie door naar de Raad voor Cultuur, met een adviesverzoek. Op basis van de informatie die wij verstrekken, kan de raad dus zijn advies herzien. Dat nieuwe advies komt op 27 juli uit.

In het huidige advies zien wij veel aanknopingspunten voor herziening door de raad, maar om die concreet te maken hebben we ons werkveld nodig. De raad stelt dat LKCA zich de afgelopen jaren niet heeft georiënteerd op haar rol en positie en geen doorontwikkeling heeft gemaakt. De raad wil niet alleen dat we reflecteren op onze rol en positie, maar ook dat we daar een behoefteanalyse van de culturele sector bij betrekken. Tenslotte wil de raad de onderzoekstaak bij LKCA weghalen.

Wij hebben in ons beleidsplan al laten zien hoe wij onze rol zien, we hebben de resultaten van ons klantonderzoek verwerkt in het plan en een groep meelezers heel actief bij het plan betrokken. Ook staat helder beschreven hoe onderzoek een plek heeft in het geheel van onze activiteiten. Dat vond de raad kennelijk onvoldoende. Daarom vragen we nu jullie hulp! Want wij kunnen zelf wel van alles zeggen, maar ja, wij van WC-Eend…

Oproep aan ons werkveld
Velen van jullie hebben ons de afgelopen dagen gevraagd: kunnen we helpen? Ja, dat kun je! Laat via onderstaande link weten dat je de afgelopen jaren bij LKCA een duidelijke ontwikkeling hebt gezien, dat je er vertrouwen in hebt dat LKCA jouw behoefte in beeld probeert te krijgen of al in beeld heeft en dat LKCA daarop wil inspelen. Én dat je vindt dat onderzoek een belangrijke taak van LKCA is. Er is ook ruimte om een persoonlijke boodschap achter te laten. Waarin zit voor jou, bijvoorbeeld, de waarde van LKCA? Of waar zie je juist een verbeterpunt dat je ons wilt meegeven?

We voegen je steunverklaring en je naam toe aan onze brief aan de minister. Hoe meer mensen deze boodschap onderschrijven, hoe sterker ons verweer tegen het advies wordt. Dus wacht niet en vul de verklaring uiterlijk 20 juni in. We zijn je heel dankbaar! En ondertussen blijven we natuurlijk, met jullie, aan de slag voor Gewoon, meer cultuur voor iedereen.

Dien steunverklaring in.