Noodsteun van ministerie van VWS en het vfonds voor Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45.

Het ministerie van VWS en het vfonds hebben de nood erkend die de oorlogsmusea en herinneringscentra hebben opgelopen tijdens de Covid19-crisis. Ministerie en vfonds stellen ieder een miljoen beschikbaar. De 2 miljoen euro is bestemd voor de herinneringscentra en de oorlogsmusea die aangesloten zijn bij de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45(SMH)en heeft betrekking op de gederfde inkomsten in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020.

 

SMH is de koepelorganisatie van 15 van de grote musea en herinneringscentra omtrent de Tweede Wereldoorlog (WO2). SMH fungeert, ook met haar kleinere 24 geassocieerde netwerkleden, als een netwerkorganisatie binnen het museale domein die de belangen van de leden behartigt, uitwisseling en samenwerking bevordert en deskundigheid vergroot op het gebied van educatie, collectie en (digitaal) bereik. SMH vertegenwoordigt het werkveld binnen het Platform WO2 (samen met o.a. het NIOD, Oorlogsgravenstichting en Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei) en is tevens het aanspreekpunt voor overheden en fondsen.

 

De 15 leden van SMH tellen ieder jaar samen meer dan 1,2 mln. bezoekers en de aantallen groeien ieder jaar. Voor het jaar 2020 werd in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid een recordaantal bezoekers verwacht. Dat juist in de belangrijkste periode van het jaar (rond 4 en 5 mei) de deuren gesloten moesten worden door Corona is pijnlijk voor de musea maar vooral ook voor scholen, bezoekers en nabestaanden.

Ook op de bedrijfsvoering van deze musea had deze periode enorme impact. De inkomsten uit kaartverkoop worden zodanig gemist dat sommige musea grote problemen voorzagen.

 

SMH heeft de afgelopen maanden in nauw overleg met het ministerie van VWS en het vfonds gewerkt aan het noodplan voor haar leden. SMH is daarom blij met het resultaat en dankbaar voor de steun en het vertrouwen. Met deze financiële steun wordt een bijdrage geleverd aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en aan het overdragen van de geschiedenis en de relevantie voor het heden en de toekomst.

 

SMH dankt Platform WO2 en de Museumvereniging voor de vruchtbare ondersteuning tijdens dit proces.