Museon

Beschrijving organisatie

Het Museon is een museum waar innovatie, interactiviteit en creativiteit kernbegrippen zijn. Het educatieve programma is afgestemd op zowel primair- als voortgezet onderwijs. Grote mondiale thema’s worden op een aanschouwelijke en tot de verbeelding sprekende manier uitgelegd. Het Museon verklaart, inspireert en legt onverwachte verbanden. Naast de vaste opstellingen en permanente themazalen programmeert het Museon ook tijdelijke tentoonstellingen.

Nieuwe permanente tentoonstelling Museon

One Planet, held op jouw planeet

Aan de basis van een vreedzame, rechtvaardige en veilige wereld liggen een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie en aanvaarding van verschillen in culturele identiteit. Uitdagingen en innovatieve sociaal wetenschappelijke ontdekkingen op dit gebied staan centraal in One Planet. De zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vormen het uitgangspunt voor de tentoonstelling. One Planet daagt de bezoeker uit om na te denken over actuele vraagstukken en biedt inspiratie bij het zoeken naar oplossingen. In One Planet kan je de wereld ontdekken, oplossingen bedenken en held zijn op jouw planeet!

 

Adres: 
Stadhouderslaan 37
2517 HV
Den Haag

Contact:

E-mailadres: