Het Theaterschip

Beschrijving organisatie

 “Als we willen bevorderen dat creativiteit en identiteit ontwikkeld worden, dan moeten we zorgen dat iedere Nederlander de mogelijkheid heeft om zich cultureel te ontplooien” aldus het ministerie van OC&W in 2013.

Het Theaterschip is met verschillende cultuureducatie programma’s actief in het onderwijs. De vraag vanuit het onderwijs is daarbij voor ons leidend. Programma’s die bestaan uit workshops binnen de disciplines theater, dans en muziek, voorstellingen, projectdagen en doorgaande leerlijnen. Als het programma plaats vindt in het Havenkwartier kan ons aanbod worden verruimd met beeldende kunst, fotografie en graffiti.

Adres: 
Scheepvaartstraat 9
7411 MB
Deventer

Contact: