Educatief Platform Eerste Wereldoorlog

WO1

Op 15 februari is het Educatief Platform Eerste Wereldoorlog (www.eerstewereldoorlog.nl) van Museum Huis Doorn online gegaan. Met het platform wordt de vaste tentoonstelling “Tusschen twee vuren” over het neutrale Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog digitaal toegankelijk gemaakt. Huis Doorn geeft hiermee invulling aan zijn rol als Canonmuseum voor het venster 1914–1918. Het biedt scholen een digitale leeromgeving over de Eerste Wereldoorlog, een verplicht onderdeel van het geschiedeniscurriculum in het voortgezet onderwijs.

De huidige website is ontwikkeld voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de bovenbouw (groepen 7 en 8) van het primair onderwijs. Er wordt nog gewerkt aan een versie voor reguliere bezoekers. Op het platform wordt de rijke en gevarieerde Eerstewereldoorlogcollectie van Museum Huis Doorn, zowel het zichtbare deel in de tentoonstelling als de niet toegankelijke voorwerpen in het depot, het archief en de bibliotheek, in samenhang gepresenteerd en door specialisten van context voorzien.

Op het educatief platform worden dit jaar verschillende modules gepresenteerd. Bij iedere module is een voorwerp uit de tentoonstelling “Tusschen twee vuren” het startpunt; leerlingen mogen vrij associëren: waar kijken ze naar? Wat zou dat geweest kunnen zijn? Iedere leerling vult vijf woorden in. Alle woorden kunnen door de docent als een ‘woord cloud’ op het digibord in de klas worden gepresenteerd en besproken.

Vervolgens maken de leerlingen een tijdreis en kruipen zij in de huid van een persoon uit de Eerste Wereldoorlog. Zij doorlopen een spannend verhaal en worden daarbij met verschillende vragen en universele dilemma’s geconfronteerd. Gedurende het verhaal ontdekken zij steeds meer over het collectiestuk uit het begin van de module. Aan het eind van de module volgt een centrale vraag. De leerlingen beantwoorden deze vraag door gebruik te maken van verschillende primaire en secundaire bronnen. Het antwoord op deze vraag wordt onderzocht vanuit verschillende standpunten (bijvoorbeeld die van een Nederlandse burger, de buitenlandse pers, een soldaat of een vluchteling).

De eerste module gaat over oorlogsgasten. Leerlingen stappen in de voetsporen van een Antwerpse familie en reizen terug naar de zomer van 1914. Als de Duitse troepen in oktober naar Antwerpen optrekken, besluit de familie te vluchten naar het neutrale Nederland. Welke voorwerpen neem je mee als je in 1914 moet vluchten? Docenten kunnen, nadat alle leerlingen drie voorwerpen hebben gekozen, op het digibord een overzicht laten zien van de gemaakte keuzes en hierover met de klas een discussie starten.

De leerlingen beleven vervolgens wat Belgische vluchtelingen bij hun aankomst in Nederland hebben ervaren. Hoe is de opvang en hulpverlening in Nederland? Waar komt de familie terecht? Aan het eind van module krijgen de leerlingen uitleg over het collectiestuk dat zij aan het begin hebben bestudeerd en geven zij antwoord op de centrale vraag: hoe gastvrij is Nederland in de Eerste Wereldoorlog?

Het platform verbindt historische gebeurtenissen met actuele ontwikkelingen. In deze module worden de vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog gespiegeld aan de vluchtelingen nu. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld ook drie voorwerpen aanklikken die huidige vluchtelingen zouden meenemen.

Na de lancering van de eerste module is een start gemaakt met de ontwikkeling van de module over mobilisatie. In de loop van het jaar volgen modules over de nieuwe manier van oorlogsvoering in 1914-1918 (‘Ter land, ter zee en in de lucht’) en over herinneren en herdenken. Het educatief platform is mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van het VSB fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Vos Fonds en Stichting Go Fonds.